2021-2022

SENA Ċ

Is-Sena tal-Evanġelista Luqa

Riflessjonijiet ta’ 3 minuti ma’ P. Marcello Ghirlando, OFM

Sena A Sena B Sena Ċ
Avvent / Milied Avvent / Milied Avvent / Milied
1 Avvent.pps 1 Avvent.pps 1 Avvent – updated
2 Avvent.pps 2 Avvent.pps 2 Avvent – updated
3 Avvent.pps 3 Avvent – updated 3 Avvent – updated
4 Avvent.pps 4 Avvent – updated 4 Avvent – updated
Lejl tal-Milied.pps Lejl tal-Milied.pps Lejl tal-Milied.pps
Sebh Milied Sebh Milied Sebh Milied.pps
Jum il-Milied (filgħaxija).pps Jum il-Milied (filgħaxija).pps Jum il-Milied (filgħaxija).pps
L-1 tas-Sena.pps L-1 tas-Sena.pps L-1 tas-Sena.pps
Familja Imqaddsa Familja Imqaddsa Familja Imqaddsa – updated
Epifanija.pps Epifanija.pps Epifanija – updated
Magħmudija – updated Magħmudija – updated Magħmudija – updated
….. ….. …..
Randan / Għid Randan / Għid Randan / Għid
1 Ħadd Randanengita 1 Ħadd Randan – updated 1 Ħadd Randan.pps
2 Ħadd Randan.pps 2 Ħadd Randan – updated 2 Ħadd Randan.pps
3 Ħadd Randanengita 3 Ħadd Randan – updated 3 Ħadd Randan.pps
4 Ħadd Randan.pps 4 Ħadd Randan – updated 4 Ħadd Randan.pps
5 Ħadd Randan.pps 5 Ħadd Randan – updated 5 Ħadd Randan.pps
Għid il-Kbir.pps Għid il-Kbir – updated Għid il-Kbir.pps
2 Ħadd Għid.pps 2 Ħadd Għid – updated 2 Ħadd Għid.pps
3 Ħadd Għid.pps 3 Ħadd Għid – updated 3 Ħadd Għid.pps
4 Ħadd Għid.pps 4 Ħadd Għid – updated 4 Ħadd Għid.pps
5 Ħadd Għid.pps 5 Ħadd Għid – updated 5 Ħadd Għid.pps
6 Ħadd Għid.pps 6 Ħadd Għid – updated 6 Ħadd Għid.pps
Tlugħ is-Sema.pps Tlugħ is-Sema – updated Tlugħ is-Sema.pps
Għid il-Ħamsin.pps Għid il-Ħamsin – updated Għid il-Ħamsin.pps
Trinita – updated Trinita – updated Trinita.pps
Corpus Christi – updated Corpus Christi – updated Corpus Christi.pps
….. ….. …..
Matul is-Sena Matul is-Sena Matul is-Sena
2 Ħaddeng 2 Ħadd 2 ĦaddRiflessjoni
3 Ħaddeng 3 Ħadd – updated 3 ĦaddRiflessjoni
4 Ħadd.pps 4 Ħadd – updated 4 Ħadd.pps
5 Ħaddengita 5 Ħadd – updated 5 Ħadd.pps
6 Ħaddengita 6 Ħadd – updated 6 Ħadd.pps
7 Ħaddengita 7 Ħadd.pps 7 Ħadd.pps
8 Ħadd.pps 8 Ħadd 8 Ħadd
9 Ħadd.pps 9 Ħadd 9 Ħadd
10 Ħadd.pps 10 Ħadd – updated 10 Ħadd
11 Ħadd.pps 11 Ħadd – updated 11 Ħadd.pps
12 Ħadd – updated 12 Ħadd – updated 12 Ħadd.pps
13 Ħadd – updated 13 Ħadd – updated 13 Ħadd.pps
14 Ħadd – updated 14 Ħadd – updated 14 Ħadd.pps
15 Ħadd – updated 15 Ħadd – updated 15 Ħadd.pps
16 Ħadd – updated 16 Ħadd – updated 16 Ħadd.pps
17 Ħadd – updated 17 Ħadd – updated 17 Ħadd.pps
18 Ħadd – updated 18 Ħadd – updated 18 Ħadd.pps
19 Ħadd – updated 19 Ħadd – updated 19 Ħadd.pps
20 Ħadd – updated 20 Ħadd.pps 20 Ħadd
21 Ħadd – updated 21 Ħadd – updated 21 Ħadd.pps
22 Ħadd – updated 22 Ħadd – updated 22 Ħadd.pps
23 Ħadd – updated 23 Ħadd – updated 23 Ħadd.pps
24 Ħadd – updated 24 Ħadd – updated 24 Ħadd.pps
25 Ħadd – updated 25 Ħadd – updated 25 Ħadd.pps
26 Ħadd – updated 26 Ħadd – updated 26 Ħadd.pps
27 Ħadd – updated 27 Ħadd – updated 27 Ħadd.pps
28 Ħadd – updated 28 Ħadd – updated 28 Ħadd.pps
29 Ħadd – updated 29 Ħadd – updated 29 Ħadd.pps
30 Ħadd – updated 30 Ħadd – updated 30 Ħadd.pps
31 Ħadd 31 Ħadd – updated 31 Ħadd.pps
32 Ħadd – updated 32 Ħadd – updated 32 Ħadd.pps
33 Ħadd – updated 33 Ħadd – updated 33 Ħadd.pps
34 Ħadd – updated 34 Ħadd – updated 34 Ħadd
….. ….. …..
Festi
2 ta’ Frar: Preżentazzjoni tal-Mulejengita
10 ta’ Frar: Nawfraġju ta’ San Pawl.pps
24 ta’ Ġunju: Twelid S. Gwann Battista.pps
29 ta’ Ġunju: S. Pietru u S. Pawl.pps
14 ta’ Awwissu: Viġili Sta. Marija.pps
15 ta’ Awwissu: Jum Sta. Maria
8 ta’ Settembru: It-Twelid tal- Verġni Marija
14 ta’ Settembru: Ezaltazzjoni tas-Salib.pps
4 ta’ Ottubru: San Franġisk
1 ta’ Novembru: Il-Qaddisin Kollha
8 ta’ Diċembru: Immakulata Kunċizzjoni