Informazzjoni fuq il-Patrijiet u l-Kunventi fejn jinsabu (aġġornata 8 Settembru 2023).
Ħdejn l-isem tinsab id-data tal-Ordinazzjoni Sacerdotali.

Kunvent Santa Marija ta’ Ġesù – Rabat
Triq San Pawl, Rabat RBT 1245 (T: 21454594)

P. Clive Camilleri ofm (30 ta’ Ġunju 2017)
P. Godfrey Micallef ofm (6 ta’ April 1957)
P. Richard Stanley Grech ofm (25 ta’ Awwissu 1979)
P. Paul Attard ofm (7 ta’ Lulju 1985)
P. Christopher Farrugia ofm (10 ta’ Lulju 1987)
Fra Lorrie Zerafa ofm

Kunvent Santa Marija ta’ Ġesu’ – Valletta
291, Triq San Pawl, Valletta VLT 1213 (T: 21234042)

P. Ramon Farrugia ofm (30 ta’ Ġunju 2017)
P. Twanny Chricop ofm (7 ta’ Lulju 1985)
P. Edward Zammit ofm (11 March 1967)
P. Albert Micallef ofm (3 ta’ Lulju 1976)
P. Noel Muscat ofm (29 ta’ Ġunju 1984)

Kunvent Madonna tas-Sacro Cuor – Sliema
Triq Dun Pawl Vella, Sliema SLM 1184 (T: 21331183)

P. Martin Coleiro ofm (1 ta’ Settembru 1986)
P. Julian Sammut ofm (10 ta’ Lulju 1983)
P. Norbert Ellul Vincenti ofm (12 ta’ Marzu 1960)
P. Mark Enriquez ofm (29 ta’ Marzu 1969)
P. Charles Diacono ofm (20 ta’ Lulju 1974)
P. Joe Caruana ofm (7 ta’ Lulju 1979)

Kunvent San Franġisk – Ħamrun
Triq Il-Frangiskani, Ħamrun HMR 1192 (T: 21234316)

P. Pawl Galea ofm (3 ta’ Lulju 1976)
P. Stephen Magro ofm (28 ta’ Mejju 2011)
P. Marcellino Micallef ofm (29 ta’ Ġunju 1984)
P. Joseph Magro ofm (12 ta’ Lulju 2002)

Kunvent Santa Marija tal-Anġli – Baħar iċ-Ċagħaq
Triq ix-Xambekk, Baħar iċ-Ċagħaq NXR 5073 (T: 21378639)

P. Mark Ciantar ofm (5 ta’ Lulju 1996)
P. Raymond Falzon ofm (10 ta’ Lulju 1983)
P. Anton Farrugia ofm (12 ta’ Lulju 1988)

Porziuncola Retreat House – Baħar iċ-Ċagħaq
P. Eddie Pace ofm (15 ta’ Marzu 1970)

Dar Frate Jacoba – Wied il-Għajn
Triq Wied iż-Żiju, Wied il-Għajn MSK 2502 (T: 20995249)

P. Raymond Scicluna ofm (10 ta’ Lulju 1983)

Laboratorju tal-Paċi – Ħal Far
Triq Ħal Far, Żurrieq, ZRQ 2609 (T: 21651552)

P. Dijonisju Mintoff ofm (7 ta’ Awwissu 1955)

Kunvent Sant’Antnin – Għawdex
Triq Sant’ Antnin, Għajnsielem GSM 9024 (T: 21556095)

P. Marcello Ghirlando ofm (5 ta’ Lulju 1986)
P. Walter Vassallo ofm (29 ta’ Ġunju 2012)
P. Gabriel Micallef ofm (22 ta’ Marzu 1969)
P. Ġwann Azzopardi ofm (15 ta’ Marzu 1970)
Fra Ġużepp Debono ofm
Fra Christopher Bilocca ofm
Fra Andrè Bonaci ofm
Fra Darren Abela ofm

Responsabbli mill-Provinċjal

P. Alfred Tabone ofm (14 ta’ Marzu 1959)
P. Alfred Sciberras ofm (11 ta’ Marzu 1967)
P. Tony Briffa ofm (11 ta’ Lulju 1986)

Aħwa barra minn Malta

Canada
P. Charles Grech ofm (12 ta’ Lulju 2002)

Ingilterra
P. Victor Camilleri ofm (22 ta’ Marzu 1969)
P. Stephen Sciberras ofm (5 ta’ Lulju 1995)

Italia
P. Jimmy Zammit ofm (13 ta’ Ġunju 1981)
P. Alex Borg ofm (10 ta’ Lulju 1983)
P. Pierre Farrugia ofm (24 ta’ Ġunju 2004)

Isqfijiet

Juticalpa, Honduras
Mons. Joe Bonello ofm (12 ta’ Frar 2011)

Tripli, Libja
Mons. George Bugeja ofm (4 ta’ Settembru 2015)

Benghazi, Libja
Mons. Sandro Overend ofm (22 ta’ Awwissu 2023)

Top