Patri Alfred Sciberras imur jiltaqa’ mal-Mulej

Matul dan il-lejl, il-Mulej għoġbu jsejjaħ lura fid-Dar Tiegħu lill ħuna P. Alfred Sciberras OFM. Il-Funeral ser isir fil-Knisja tagħna ta’ Ġieżu, r-Rabat, għada il-Ġimgħa 5 ta’ Jannar fid-9.00am.

Aghtih, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi lilu, jistrieh fis-sliem. Amen.

2 Replies to “Patri Alfred Sciberras imur jiltaqa’ mal-Mulej”

Comments are closed.

Top