Quddiesa b’suffraġju għal Mons Robert Camilleri OFM

Nhar l-Erbgħa 15 ta’ Novembru 2023 Mons. Charles J. Scicluna ser jippresjedi quddiesa bħala radd ta’ ħajr lil Alla għad-don ta’ Ħuna Mons. Robert Camilleri OFM. Din iċ-ċelebrazzjoni ser issir fil-Knisja ta’ San Franġisk fl-Għoti tal-Pjagi, il-Ħamrun.

Top