In-Neo Professi f’Għawdex

Illum il-professi l-ġodda telgħu jroddu ħajr lill-Madonna fis-Santwarju ta’ Pinu, Għawdex, u għamlu mawra sad-dar il-ġdida tagħhom ġewwa l-kunvent ta’ Sant’Antin, Għajnsielem. Magħhom hemm xi patrijiet taljani li mxew magħhom matul is-sena tan-novizzjat.

Top