Professjoni Temporanja ta’ 3 novizzi

Nhar it-3 ta’ Settembru Fra Andrè Bonaci, Fra Christopher Bilocca u Fra Darren Abela ikkonsagraw lilhom infushom lil Alla għall-ewwel darba fil-knisja parrokkjali ta’ Marija Immakulata, Omm il-Knisja, l-Ibraġġ. Jalla jkomplu jiktbu paġni sbieħ fil-ħajja tagħhom u f’dawk ta’ madwarhom. Awguri!

Top