Velja ta’ Talb

Nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Settemrbu, il-Komunità Franġiskana nġabret fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù, ir-Rabat, għal velja ta’ talb flimkien ma’ Fra Andre, Fra Christopher u Fra Darren. Fil-ħsieb tiegħu l-Provinċjal p. Anthony Chircop eżortahom li jħallu l-imħabba lejn Alla u lejn il-proxxmu jsuqhom fil-ħajja. Imħabba li tiftħilhom qalbhom għall-pjan ta’ Alla għalihom.

One Reply to “Velja ta’ Talb”

  1. Nixtieq nawguralhom li jkomplu jissahhahu fil fidi nisranija fid dawl tal ezempju ta, Missierna S. Frangisk. Jalla l- Mulej jaghtikom dak li tixtieq qalbkom. Awguri mil- qalb ghal hajja fraterna fil fraternita ta Ghawdex, kif ukoll fl istudju li dalwaqt se tibdew. Sahhiet PACI U GID

Comments are closed.

Top